Radny Paweł Krassowski postuluje, aby władze Szczytna podjęły kroki zmierzające do wprowadzenia zakazu organizowania w mieście pokazów cyrkowych z udziałem zwierząt. - Ich miejsce powinno być w naturalnym środowisku – przekonuje.

Nie zakażą cyrków ze zwierzętami
W Szczytnie nadal będzie można spotkać skubiące na „kaczakach” trawę wielbłądy. Miasto nie wprowadzi zakazu organizowania pokazów cyrkowych z udziałem zwierząt

Czy Szczytno, podobnie jak kilkadziesiąt innych miast w Polsce, wprowadzi zakaz występów na swoim terenie cyrków wykorzystujących w pokazach zwierzęta? Takiego rozwiązania domaga się od władz radny Paweł Krassowski. Jego zdaniem przedstawienia tego typu są pozbawione walorów edukacyjnych, a nawet mogą być szkodliwe w procesie wychowania dzieci. - Miejsce zwierząt powinno być w ich naturalnym środowisku – przekonuje Krassowski.

Burmistrz Krzysztof Mańkowski do postulatu radnego podchodzi sceptycznie.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.