Krzysztof Połukord o tym, jak powinna wyglądać komunikacja piesza i samochodowa mieście Cittaslow

Niech centrum Szczytna będzie przyjazne pieszym cz. IALTERNATYWY DLA SAMOCHODÓW

W ubiegłym roku Szczytno dołączyło do grona małych Miast Cittaslow. Istota funkcjonowania tych miast zawarta jest w cytacie: Cittaslow jest koncepcją, która promuje rozwój miasta koncentrujący się na lokalnej różnorodności, zbudowanej na podstawie dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz lokalnych tradycji, przyciągającej powolnym i spokojnym tempem życia. W licznych publikacjach poświęconym funkcjonowaniu Miast Cittaslow sformułowano wiele zaleceń dotyczących komunikacji pieszej i samochodowej. Kilka z nich przedstawię. Słowo „slow” (ang.) znaczy powolny, stąd dominacja ruchu pieszego i rowerowego w tych miastach wydaje się być uzasadniona. Jest to zbieżne z dokumentem programowym „W stronę nowej kultury mobilności w mieście” opublikowanym przez Unię Europejską. Zaleca się w nim tworzenie bezpiecznych i atrakcyjnych alternatyw dla samochodu, takich jak: transport zbiorowy, chodzenie piechotą, jazda rowerem. Rozwój sieci ścieżek pieszo-rowerowych ujęty jest w „Programie rozwoju miast sieci Cittaslow województwa warmińsko-mazurskiego”.

ŚRÓDMIEŚCIE DLA PIESZYCH

Miasto „slow” powinno być miastem pieszych w obrębie śródmieścia, którego cechą są niewielkie odległości od siebie sklepów, restauracji, punktów usługowych, aptek, banków itp. W obrębie śródmieścia i na dojściach do niego powinny być stworzone dogodne warunki dla ruchu pieszego. Chodniki (deptaki) powinny być łatwo dostępne dla wszystkich użytkowników, niezależnie od poziomu ich sprawności fizycznej. Główne ciągi piesze (na obszarach intensywnego ruchu pieszego) powinny posiadać szerokość zapewniającą możliwość swobodnego mijania się co najmniej trzech osób, czyli o szerokości co najmniej 2,25 m. Do nich powinny przylegać miejsca do zatrzymania się i odpoczynku z ławkami, usytuowane w odstępach maksymalnie 100 m. Są niezbędne dla potrzebujących odpoczynku na ławce seniorów oraz niepełnosprawnych. Powody są oczywiste: starsi ludzie doświadczają spadku siły i wytrzymałości, często mają ograniczenia ruchowe. Umiejscowienie ławek często bywa decydującym czynnikiem wyboru trasy pieszej przez osoby starsze. Seniorzy są w stanie pokonać dłuższą drogę, jeśli w jej trakcie mogą zatrzymać się i odpocząć. Szczytno staje się miastem emerytów, stąd miejsca do zatrzymania się i odpoczynku z ławkami są ważnymi elementami zagospodarowania przestrzeni.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.