Mieszkańcy Gromu i Tylkowa chcą, aby trasa planowanej do przebudowy drogi krajowej nr 53 omijała ich miejscowości.

Niech droga ominie Tylkowo i Grom
W trzygodzinnym spotkaniu z przedstawicielami GDDKiA i firmy projektowej uczestniczyło blisko stu mieszkańców gminy Pasym

W miniony czwartek w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące planowanej rozbudowy drogi krajowej nr 53 na odcinku Olsztyn–Szczytno. Udział w nim wzięli przedstawiciele olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz firmy Transprojekt Gdański, która jest autorem Studium Techniczno - Ekonomiczno – Środowiskowego planowanej inwestycji. Stawiła się też licznie blisko 100-osobowa grupa mieszkańców, głównie Tylkowa i Gromu. Ci, po zapoznaniu się z proponowanymi wariantami przebiegu trasy, zgłaszali swoje uwagi, wątpliwości i obawy, a także propozycje dotyczące zakresu inwestycji.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.