Sołtys Krzywonogi Monika Nietyksza – Faryn postuluje wydłużenie czasu pracy świetlicy w Szkole Podstawowej w Tylkowie. Obecne godziny jej funkcjonowania powodują, że część rodziców, którzy są zatrudnieni poza terenem gminy Pasym, nie jest w stanie odebrać swoich pociech po zakończeniu lekcji.

Niech świetlica działa dłużej
Zdaniem dyrektora Jana Suchana, wydłużenie czasu pracy świetlicy w SP w Tylkowie mogłoby się przyczynić do tego, że rodzice chętniej posyłaliby do tej placówki swoje dzieci

Temat czasu pracy świetlicy szkolnej w Tylkowie poruszyła podczas ubiegłotygodniowej sesji Rady Miejskiej w Pasymiu sołtys Krzywonogi Monika Nietyksza – Faryn. - Większość młodych rodziców, którzy pracują poza gminą Pasym, nie jest w stanie odebrać dzieci ze szkoły o 13.30 czy 14.00, bo kończą pracę o 16.00 albo 17.00 – mówiła sołtys, dodając, że zwykle są to osoby, które do gminy Pasym sprowadziły się stosunkowo niedawno i nie mają tu rodzin mogących zaopiekować się przez ten czas ich pociechami.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.