Debata nad raportem o stanie gminy i absolutorium dla wójta gminy za ubiegły rok zdominowały ostatnie posiedzenie Rady Gminy Rozogi. Budżet samorządu od lat charakteryzują niskie dochody własne. Radny Grzegorz Kaczmarczyk apelował więc do wójta, aby zdynamizował swoje działania w kierunku ściągnięcia do gminy potencjalnych inwestorów.

Niech wójt zacznie ściągać do nas inwestorów
Z przedstawionego przez wójta Zbigniewa Kudrzyckiego sprawozdania z wykonania ubiegłorocznego budżetu wynika, że zadłużenie gminy zmniejszyło się z 8,4 do 5,7 mln zł

Przedstawione przez wójta Zbigniewa Kudrzyckiego dane demograficzne za 2021 rok nie napawają optymizmem. W porównaniu do lat poprzednich, nastąpił znaczący spadek urodzeń i liczby zawieranych małżeństw. Wzrosła natomiast liczba zgonów. W oświacie bardzo mocno widoczny jest spadek uczniów. Do gminnych szkół uczęszczało ich 389, podczas gdy rok wcześniej – 430, a dwa lata wcześniej 468. To skutkuje mniejszą subwencją oświatową (9 mln zł) i koniecznością uzupełniania jej środkami z budżetu gminy (1,3 mln zł). W gospodarce śmieciowej odnotowano duży wzrost wyprodukowanych odpadów, z tym, że udział procentowy tych zbieranych selektywnie utrzymuje się na 50-procentowym poziomie.

DOCHODY WIĘKSZE, WYDATKI MNIEJSZE

Ubiegłoroczne dochody gminy - 38,6 mln były o 3,3 mln wyższe niż rok wcześniej. Z kolei wydatki - 34,9 mln zł zmniejszyły się o 1,8 mln zł. Zadania majątkowe pochłonęły 5 mln, w tym inwestycyjne - 1,9 mln zł (5,5% ogółu wydatków). Sporą część z tego przekazano na zadania drogowe: w Dąbrowach (540 tys. zł, finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), modernizację blisko 1-kilometrowego odcinka drogi z Klonu do Księżego Lasku (112 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego). Wspólnie ze starostwem wybudowano ponad 100-metrowy odcinek chodnika na ul. Rynek w Rozogach (43 tys. zł).

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.