Czy szkoła w Kolonii zostanie zlikwidowana? Tak chce wójt Alicja Kołakowska i zdecydowana większość składu Rady Gminy w Świętajnie. Tylko dwoje radnych zagłosowało przeciw uchwale, a jeden wstrzymał się od głosu. Teraz opinię w tej sprawie będzie musiał wydać kurator warmińsko-mazurski.

Niechciana szkoła
Jeśli inicjatywa wójt Kołakowskiej i radnych się spełni ten rok szkolny będzie ostatnim, w którym szkoła w Kolonii będzie tętnić życiem

Zgodnie z tym co już miesiąc temu zapowiadaliśmy, na obrady grudniowej sesji Rady Gminy Świętajno trafił projekt uchwały o zamiarze likwidacji z dniem 31 sierpnia przyszłego roku Szkoły Podstawowej w Kolonii. Powodem malejąca z roku na rok liczba uczęszczających do niej uczniów, a co za tym idzie rosnące koszty utrzymania placówki.

Zanim przystąpiono do głosowania, reprezentująca Kolonię radna Ewa Rapacka apelowała do pozostałych radnych o nieprzerywanie ponad 100-letniej historii szkoły.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.