Uchwalony przez sejm zakaz handlu w niedzielę, na razie co drugą, a docelowo każdą, wzbudza mieszane uczucia. Do jego gorących zwolenników zaliczają się dziekan dekanatu Szczytno i znany szczycieński przedsiębiorca.

Niedziela niech będzie dla rodziny
Ks. Andrzej Wysocki

KROK W DOBRĄ STRONĘ

- To dobry krok w stronę odbudowy życia rodzinnego – mówi o projekcie NSZZ „Solidarność” dotyczącym zakazu handlu w niedzielę ks. dziekan Andrzej Wysocki, proboszcz Parafii Świętego Krzyża w Szczytnie.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.