W minionym tygodniu Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego odwiedził Deutsch-Wagen-Tour. Odbyło się to w ramach ogólnopolskiej akcji mającej na celu promowanie nauki języka niemieckiego wśród dzieci i młodzieży.

Niemiecki na wesoło i kolorowo

Zajęcia z uczniami przeprowadziła lektor z Instytutu Goethego, Magdalena Jurowska. Młodzież doskonaliła swoje umiejętności językowe poprzez udział w grach i zabawach.

Każdy uczestnik warsztatów otrzymał upominek od pani animatorki, zaś szkoła wzbogaciła się w materiały dydaktyczne oraz gry edukacyjne. - Było barwnie i wesoło. Nie da się porównać tych warsztatów z żadną tradycyjną lekcją w szkole – podsumowuje koordynatorka zajęć w ZS nr 3 Katarzyna Krassowska.

Projekt, w ramach którego, odbyły się warsztaty jest realizowany przez Instytut Goethego w Polsce, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD), Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową oraz innych partnerów. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

(j)