Podjęta w czerwcu przez Radę Miejską w Szczytnie uchwała o niewyrażeniu zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Henrykiem Wilgą jest nieważna. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny, argumentując to tym, że radni nie uzasadnili jej w dostateczny sposób.

Nieważna uchwała

POŚPIECH NIE POPŁACA

Pośpiech, z jakim w czerwcu radni miejscy podejmowali uchwałę o niewyrażeniu zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Henrykiem Wilgą przez Zarząd Powiatu, nie wyszedł im na dobre. Przypomnijmy, że wniosek wraz z obszernym uzasadnieniem wpłynął do rady 14 czerwca. Jeszcze tego samego dnia, co wytyka powiat, nie wyraziła ona zgody na zwolnienie radnego Wilgi z pracy w Domu Pomocy Społecznej. Zarząd Powiatu wezwał więc RM do naprawienia błędu. Ponownie głosowała ona uchwałę we wrześniu, podtrzymując swoje poprzednie stanowisko. Jednak władze powiatu nie uznały tego za wystarczające. Zaskarżyły więc pierwszą, czerwcową uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, argumentując to m.in. tym, że jej uzasadnienie jest lakoniczne i nie zawiera analizy motywów, jakimi kierował się pracodawca. O subiektywnej ocenie radnych miało świadczyć też to, że nie mieli oni czasu, by zapoznać się z wnioskiem i odnieść do zawartych w nim zarzutów pod adresem Wilgi. Wyrok w tej sprawie zapadł pod koniec października. Sąd stwierdził nieważność uchwały podjętej przez Radę Miejską.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.