W Warmińsko - Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość, podczas której nominacje do udziału w obradach XXIV Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży wręczył w imieniu wojewody Artura Chojeckiego 18 uczniom ze szkół województwa dyrektor generalny W-M UW Paweł Żukowski. Sesja odbędzie się 26 września br. w Sejmie RP.

Nominowani na sejmowe obrady
Uroczystość wręczenia nominacji do udziału w obradach XXIV Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

Gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy zakwalifikowali się do udziału w tej edycji obrad, zostali wyłonieni przez Kancelarię Sejmu w drodze specjalnego konkursu. Temat tegorocznych obrad to: „Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej”. Tegoroczna sesja SDiM nawiązuje do 100-lecia Niepodległości, do okresu w historii, kiedy nasz kraj po 123 latach niewoli pojawił się ponownie na mapie Europy.

Do wzięcia udziału w projekcie zaproszone zostały dwuosobowe zespoły, składające się z uczniów w wieku 13-17 lat, które podjęły wyzwanie polegające m.in. na zaplanowaniu kampanii wyborczej posła bądź posłanki do Sejmu Ustawodawczego lub Sejmu I kadencji z uwzględnieniem środków przekazu dostępnych w latach 1919-1922. W specjalnym postępowaniu konkursowym wyłoniono 230 dwuosobowych zespołów z całej Polski. Nagrodą dla autorów najwyżej ocenionych prac będzie właśnie udział w obradach w Sali Posiedzeń Sejmu 26 września br. Z naszego województwa udział wzięły zespoły gimnazjalistów (ostatnie klasy) i uczniów szkół ponadpodstawowych z Bartoszyc, Lubawy, Ostródy, Olsztyna, Nidzicy i Sępopola. 18 uczniów będzie zatem reprezentować nasz region w Warszawie.

Głównym celem projektu jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy na temat zasad funkcjonowania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz procesu legislacyjnego. Tegoroczna sesja ma też za zadanie przybliżyć młodzieży historię polskiego parlamentaryzmu w czasach II RP. Dodatkowo, intencją organizatorów jest promowanie wśród młodych ludzi postaw obywatelskich, a także zachęcenie ich do działalności na rzecz społeczności lokalnych na etapie realizacji zadania rekrutacyjnego. Organizatorem XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu, a współorganizatorami - podobnie jak w ubiegłych latach - są: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Pamięci Narodowej.