Pasym ma wreszcie swoją błękitnobiałą flagę. Niebawem zawiśnie ona na miejskim ratuszu. Przy okazji zatwierdzony przez Komisję Heraldyczną został także pochodzący jeszcze z okresu średniowiecza herb miasta.

Nowa flaga, herb po poprawkach
Nowa flaga Pasymia oraz pochodzący ze średniowiecza herb po poprawkach naniesionych przez Komisję Heraldyczną

Pasymski samorząd rozpoczął starania o zatwierdzenie flagi oraz herbu w 2016 roku. Spośród kilku propozycji przedstawionych Komisji Heraldycznej pod koniec 2017 roku zatwierdzono projekt flagi.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.