Insp. dr Agata Malasińska – Nagórny została powołana na stanowisko komendanta – rektora Akademii Policji w Szczytnie. Do Szczytna przybyła z Kielc, gdzie przez ostatnie cztery lata była zastępczynią komendanta wojewódzkiego policji.

Nowa komendant - rektor
Wprowadzenia insp. Agaty Malasińskiej – Nagórny na stanowisko komendanta – rektora Akademii Policji w Szczytnie dokonał wiceminister MSWiA Czesław Mroczek/fot. Akademia Policji w Szczytnie

W czwartek 20 czerwca oficjalnie wprowadzono na stanowisko komendanta-rektora Akademii Policji w Szczytnie insp. dr Agatę Malasińską - Nagórny. Wprowadzenia oraz przyjęcia meldunku o objęciu stanowiska dokonał wiceminister MSWiA Czesław Mroczek. Jednocześnie podziękował mł. insp. dr Monice Porwisz pełniącej dotąd obowiązki komendanta-rektora.

Nowa komendant - rektor pełni służbę w Policji od 2000 roku. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskała w 2014 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Swoją przygodę z policyjnym mundurem rozpoczęła w Zespole Policji Sądowej Komendy Powiatowej Policji w Końskich. Początkowo zajmowała stanowiska wykonawcze w komórkach dochodzeniowo-śledczych i kryminalnych, w tym od 2007 r. w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, przez większość czasu będąc związaną z Zespołem Nadzoru nad Postępowaniami Przygotowawczymi. W dalszych latach piastowała stanowiska kierownicze. W 2013 roku została Naczelnikiem Wydziału Kontroli i Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Pod koniec 2013 roku objęła stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Wywiadu Kryminalnego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach, natomiast w 2014 roku stanowisko Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Kielcach. W 2017 roku powierzono jej funkcję Naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Od 2020 roku była Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach.

(kee)