Orlen Reklama Top

Gmina Jedwabno wszczęła procedurę umożliwiającą spółce komunalnej przejęcie zadań związanych z gospodarką śmieciową. To oznacza, że usług tych nie będzie już świadczyć firma Remondis. Zdaniem wójta Sławomira Ambroziaka, przyjęte rozwiązanie pozwoli uniknąć podwyżki za odbiór odpadów od mieszkańców.

Nowa polityka śmieciowa
Z początkiem lutego śmieci z gminnych posesji będzie zbierał m.in. ten pojazd należący do spółki komunalnej

KONIEC MONOPOLU

Od początku lutego firma Remondis nie będzie już świadczyć usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jedwabno. Samorząd zamierza powierzyć te zadania spółce komunalnej w ramach procedury in house. Tak ma być przynajmniej do końca tego roku, a szacunkowa wartość zamówienia opiewa na 264 tys. złotych. Dotychczas ogłaszane przetargi wygrywał Remondis, który jako jedyny zgłaszał swoje oferty.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.