Najwyższa stopa bezrobocia w powiecie szczycieńskim jest obecnie w gminie Jedwabno, a najniższa – gminie Rozogi. Niepewna sytuacja panuje w szczycieńskim zakładzie FM Bravo, który w ubiegłym roku zwolnił blisko 80 osób i ogłosił upadłość, a teraz ma się przebranżowić. O tym m.in. dyskutowano podczas pierwszego w nowej kadencji posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Nowa rada w kobiecych rękach
Kadencja nowo wybranej Powiatowej Rady Rynku Pracy potrwa cztery lata

RADA W NOWEJ ODSŁONIE

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy na kolejną, czteroletnią kadencję, weszli: szefowa Fundacji „Kreolia” - Kraina Kreatywności Joanna Gawryszewska, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Popowej Woli oddelegowana przez kółka rolnicze Aneta Zdunek – Winkowska, prezes Stowarzyszenia „Promyk” Arkadiusz Niewiński, prezes Banku Spółdzielczego w Szczytnie Krzysztof Karwowski, radna powiatowa Barbara Trusewicz, wójt gminy Świętajno Alicja Kołakowska, przedstawiciel policyjnych związków zawodowych Grzegorz Licki, delegowany przez Cech Rzemieślników przedstawiciel pracodawców Bartosz Myślak, burmistrz Wielbarka Jerzy Szczepanek, przedstawiciel „Solidarności” Andrzej Wróbel i reprezentujący Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą Tadeusz Piórkowski. Na przewodniczącą jednogłośnie wybrano Barbarę Trusewicz, a wiceprzewodniczącą – Alicję Kołakowską.

Powiatowa Rada Rynku Pracy to działający społecznie organ opiniodawczo – doradczy starosty w sprawach polityki rynku pracy.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.