Rada Gminy Szczytno w miniony piątek zainaugurowała nową kadencję. Przewodniczącym, już po raz trzeci, został Zbigniew Woźniak, a jego zastępcą – Edward Lenarciak. Ten ostatni miał konkurenta w osobie Rafała Szumnego. Radni podjęli też uchwały w sprawie wynagrodzenia wójta, ustalili również wysokość miesięcznych ryczałtów swoich i sołtysów.

Nowa rada ze starym kierownictwem
Nowa Rada Gminy Szczytno wraz z wójtem Sławomirem Wojciechowskim i jego zastępczynią Ewą Zawrotną już gotowa do pracy

PRZEWODNICZĄCY I JEGO ZASTĘPCA BEZ ZMIAN

Inauguracja nowej kadencji w gminie Szczytno odbyła się w piątek 23 listopada. Po odebraniu zaświadczeń o wyborze radni i wójt Sławomir Wojciechowski złożyli ślubowania. Odbyły się także wybory przewodniczącego i jego zastępcy. O tę pierwszą funkcję ubiegał się tylko jeden kandydat, Zbigniew Woźniak z Leśnego Dworu. Przewodniczył on już radzie przez dwie minione kadencje, a mandat sprawuje od 1998 r. Jego kandydaturę w tajnym głosowaniu poparło 11 radnych, 3 wstrzymało się od głosu, żaden nie był przeciw. Następnie odbyły się wybory wiceprzewodniczącego. Tu zgłoszono dwie kandydatury: dotychczasowego długoletniego wiceszefa rady Edwarda Lenarciaka oraz Rafała Szumnego.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.