Zmiana na czele Koła Gospodyń Wiejskich w Gawrzyjałkach. Teraz jego działaniami pokieruje Anna Sobotka.

Nowa szefowa koła gospodyń
W podziękowaniu za długoletnie kierowanie Kołem Gospodyń Wiejskich Teresa Dziczek (z lewej) otrzymała wiązankę pięknych kwiatów. W imieniu mieszkańców sołectwa wręczyła ją radna Jadwiga Golon

W trakcie niedawnego zebrania sołeckiego w Gawrzyjałkach, na którym wybierano nowego sołtysa i radę sołecką, uroczyście podziękowano za pracę długoletniej przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich Teresie Dziczek.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.