W gminie Jedwabno od miesiąca obowiązują nowe stawki opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki. Świadczeniem tych usług zajmują się tu dwa podmioty, stąd zróżnicowanie cen. Najbardziej w górę poszły ścieki, a to z powodu wzrostu kosztów energii elektrycznej.

Nowe ceny za wodę i ścieki
Wójt Sławomir Ambroziak: - Wprowadziliśmy dopłaty, żeby mieszkańcy nie pokrywali w całości tych kosztów

Od miesiąca w gminie Jedwabno obowiązują nowe taryfy za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki. Co ciekawe, nie są one jednakowe dla poszczególnych miejscowości. Z czego to wynika? - Dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków na terenie gminy zajmują się dwa podmioty – spółka ZGK i samorząd – tłumaczy wójt gminy Jedwabno Sławomir Ambroziak. Jest to spowodowane tym, że na etapie tworzenia spółki gmina nie mogła z przyczyn techniczno – prawnych przekazać jej wszystkich sieci.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.