Samorządy z województwa warmińsko-mazurskiego w roku 2022 otrzymają dofinansowanie w kwocie 172 247 686,79 zł na realizację zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg gminnych i powiatowych. Na zadania gminne zostanie przekazane 107,1 mln zł, natomiast na zadania powiatowe 65,2 mln zł.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej Funduszu Dróg Samorządowych), w latach 2019-2021 jednostkom samorządu terytorialnego z województwa warmińsko-mazurskiego przekazano dofinansowanie na realizację zadań gminnych oraz powiatowych w wysokości 554 873 088,61 zł, co umożliwiło zrealizowanie 807 zadań

w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg o łącznej długości 1 179,63 km.

W powiecie szczycieńskim dzięki dofinansowaniu z RFRD zostaną zrealizowane nowe zadania, m. in: budowa drogi gminnej ul. Biernata i ul. Mazurska w Pasymiu; przebudowa drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Pasym; przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stare Kiejkuty; rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia.

W ramach projektu “Wsparcie dzieci i wnuków pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” województwo warmińsko-mazurskie otrzymało z budżetu państwa 80 015 041,00 zł dofinansowania. W naszym województwie złożono 115 wniosków. Do powiatu szczycieńskiego trafi 3 042 022,00 zł.

Nowe drogi samorządowe i cyfryzacja gmin popegeerowskich