Zapadły kolejne rozstrzygnięcia w wyborach sołtysów w gminie Szczytno. Większość z nich nie miała konkurencji. Jak dotąd wyjątkiem były tylko Szymany i Korpele.

Nowi sołtysi prawie bez konkurencji
W Szymanach na czele sołectwa nadal stał będzie Andrzej Gers (drugi od prawej, zdjęcie z lewej). W Nowinach tabliczkę z napisam „SOŁTYS” otrzymała Marta Suchecka

SZYMANY

Dotychczasowy sołtys Andrzej Gers pozostanie na stanowisku. W wyborach miał jedną kontrkandydatkę – Różę Folgę – Barkowiak, którą pokonał stosunkiem głosów 78 do 42. W wyborach uczestniczyło 124 mieszkańców. W skład nowej Rady Sołeckiej weszli: Teresa Lisiewicz, Urszula Pietrzak, Justyna Rasieńska i Marta Brzostowska.

NOWINY

Ubiegająca się o wybór na sołtysa Marta Suchecka była jedyną kandydatką. Mieszkańcy zdecydowali, że w Radzie Sołeckiej zasiądą: Edyta Olender, Joanna Pietrzak, Katarzyna Grudzińska, Marta Szpakowska.

PRUSOWY BOREK

Tu także zgłoszona została tylko jedna kandydatura.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.