W gminie Szczytno odbyły się wybory w kolejnych sołectwach. Najwięcej kandydatów, bo aż troje, walczyło o głosy mieszkańców w Gawrzyjałkach.

Nowi sołtysi przejmują władzę
Zbigniew Wiszniewski oddał władzę w Lipowej Górze Zachodniej nowej sołtys Annie Farjan

LIPOWA GÓRA ZACHODNIA

Dotychczasowy sołtys Zbigniew Wiszniewski nie ubiegał się już o wybór na kolejną kadencję. Jedyną zgłoszoną kandydatką była Anna Farjan i ona została nowym sołtysem. Do Rady Sołeckiej weszli: Justyna Jarząbek, Tomasz Michalczak, Ewa Balińska, Kamil Maliszewski.

SZCZYCIONEK

Jedynym zgłoszonym kandydatem był Zygmunt Kąkol. W Radzie Sołeckiej wspierać go będą: Wioletta Głąbowska, Magdalena Kąkol, Jacek Dziatkowiak i Tomasz Matwiejczuk.

NIEDŹWIEDZIE

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.