Podpułkownik Leszek Ślimak przejął od podpułkownika Krzysztofa Lisa obowiązki dowodzenia 8. Szczycieńskim Batalionem Radiotechnicznym w Lipowcu.

Nowy dowódca w Lipowcu
Ppłk Krzysztof Lis dziękował za dobrą współpracę m.in. kadrze zawodowej, a swojemu następcy ppłk Leszkowi Ślimakowi (z prawej) życzył sukcesów na nowym stanowisku (z lewej – gen. bryg. Wojciech Lewicki)

W 8. Szczycieńskim Batalionie Radiotechnicznym w Lipowcu zmiana. Po ponad pięciu latach dowodzenia jednostką pożegnał się z nią podpułkownik Krzysztof Lis.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.