Ksiądz Andrzej Wysocki przez najbliższe pięć lat pełnić będzie funkcję dziekana dekanatu Szczytno. Tak zadecydowali sami księża w głosowaniu tajnym. O wyniku rozstrzygnęła dogrywka.

Nowy dziekan
Nowy dziekan ksiądz Andrzej Wysocki będzie chciał wprowadzić większą integrację między księżmi

POTRZEBNA BYŁA DOGRYWKA

W tym roku dobiegły końca kadencje księży pełniących funkcje dziekanów. Według obowiązujących przez lata zasad, mogliby oni liczyć na automatyczne przedłużenie im kadencji na kolejne 5 lat. Tymczasem nowy metropolita warmiński arcybiskup Józef Górzyński postanowił zmienić sposób wyboru wszystkich trzech funkcji w dekanacie: dziekana, wicedziekana i ojca duchownego. Wydał dekret, że to sami księża z danego dekanatu mają decydować kto zostanie na nie powołany w głosowaniu tajnym. Termin wyznaczył do 17 maja br. W Szczytnie wybory przeprowadzono dzień wcześniej na plebanii u dotychczasowego dziekana ks. Molitorysa. Z 16 uprawnionych do głosowania księży stawiło się 14. - Została powołana komisja skrutacyjna i sekretarz oraz rozdane kartki, na których głosowaliśmy nad wyborem trzech funkcji – mówi ksiądz Andrzej Wysocki, proboszcz parafii Świętego Krzyża. To właśnie między nim a dotychczasowym dziekanem ks. Edwardem Molitorysem rozegrała się główna rywalizacja.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.