W Szczytnie powstanie nowy parking. Na skutek nacisków radnych opozycji burmistrz zgodził się wydzielić do tego celu teren przyległy do przychodni zdrowia przy ul. Kościuszki.

Nowy parking

W Szczytnie brakuje miejsc parkingowych. Jednymi z najbardziej poszkodowanych z tego powodu są pacjenci przychodni przy ul. Kościuszki. Od dłuższego już czasu w ich imieniu na kolejnych sesjach rady miejskiej monitują radni opozycji. Zabiegają o to, by na sąsiadującym z przychodnią terenie wyznaczyć dodatkowe miejsce postoju samochodów. Burmistrz i podległy mu urząd do postulatów odnosili się sceptycznie.

- To miejsce docelowo przeznaczone jest na parking, ale dziś brakuje nam środków na jego utwardzenie - uzasadniał burmistrz swą negatywną opinię w tej sprawie.

- Teren nie musi być wcale utwardzony - zapewniali natomiast Żuchowski i Topolski, za przykład podając parking przed cmentarzem u zbiegu ulic Mazurskiej i Reja.

Ten argument częściowo przekonał burmistrza.

- Zrobimy tam parking, ale nieutwardzony - poinformował kilka dni temu "Kurka". - Nie wiadomo, czy grząski grunt wytrzyma nacisk samochodów - wyraża swoje obawy Bielinowicz. - Skoro jednak ma to ulżyć pacjentom ośrodka, podejmiemy się tego eksperymentu.

Parking przy ul. Kościuszki zostanie wykonany w ramach remontów bieżących, najpoważniejszym zadaniem będzie utwardzenie prowadzącego do niego 6-metrowego zjazdu.

(olan)

2004.12.08