Ukazał się nowy, XXI tom „Rocznika Mazurskiego”. Wśród artykułów związanych z historią regionu, na uwagę zasługuje publikacja autorstwa ks. Bogumiła Wykowskiego poświęcona osobie emerytowanego dziekana dekanatu Pasym i długoletniego proboszcza tamtejszej parafii, ks. Józefa Grażula.

Nowy
Ks. dziekan Józef Grażul posługę duszpasterską w Pasymiu pełnił przez 29 lat

WYGNANIE I TUŁACZKA

Opublikowany w najnowszym „Roczniku ...” artykuł „Z Wileńszczyzny przez Kazachstan, Warmię i Mazury do Pasymia – życie i posługa duszpasterska ks. Józefa Grażula” ukazuje nieznane szerzej losy tego zasłużonego dla ziemi pasymskiej kapłana, który na emeryturę przeszedł w 2016 r. Autor, ks. Bogumił Wykowski, pełniący wcześniej posługę m.in. w Pasymiu, wykorzystał w artykule nie tylko osobiste wspomnienia emerytowanego proboszcza, ale też sięgnął do dokumentów oraz prywatnego archiwum bohatera swojej publikacji.

Józef Grażul urodził się 13 lipca 1941 r. w Stawburach koło Wilna. Jego rodzice prowadzili tam gospodarstwo rolne.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.