Budowa placu zabaw to główny cel, jaki stawia sobie nowy sołtys Faryn Grzegorz Kaczmarczyk. Ma do tego dodatkową motywację, bo od dwóch miesięcy jest szczęśliwym tatusiem.

Nowy sołtys i tatuś
Spośród obecnych na wyborach 34 mieszkańców sołectwa, 33 oddało głos na Grzegorza Kaczmarczyka

Dwa miesiące temu sołtys Faryn Barbara Kłos złożyła rezygnację z pełnionej funkcji, uzasadniając to względami osobistymi. Wójt zarządził więc wybory nowego sołtysa. Odbyły się one podczas zebrania sołeckiego. Zgłoszono tylko jednego kandydata - Grzegorza Kaczmarczyka, za którym w głosowaniu tajnym opowiedziało się 33 spośród obecnych na wyborach 34 mieszkańców sołectwa.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.