Romuald Tański z Pasymia został wybrany na prezesa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Awans nie jest przypadkowy. Przez trzy ostatnie kadencje pełnił funkcję wiceprezesa.

Nowy szef Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej
Prezes Romuald Tański oprócz kierowania Izbą Rolniczą w powiecie i województwie prowadzi 300-hektarowe gospodarstwo

W piątek 11 grudnia odbyły się wybory nowego prezesa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Przytłaczającą większością głosów – 32 za, przy jednym nieważnym, funkcję tę powierzono Romualdowi Tańskiemu, dotychczasowemu wiceprezesowi. Zastąpił zmarłego w sierpniu Jana Heichela.

Nowy prezes ma 66 lat i mieszka w Pasymiu.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.