Na czas Dni i Nocy Szczytna skrzyżowanie ulic Polskiej, Wileńskiej, Leyka i Piłsudskiego będzie w pełni przejezdne. Po święcie zostanie zamknięty na nie wjazd z ulic Polskiej i Piłsudskiego.

Nowym rondem na Dni i Noce
Dziś przejazd przez budowane rondo możliwy jest tylko z dwóch stron. Podczas święta grodu będzie można na nie wjechać także z ulicy Wileńskiej i Leyka

CZY BĘDZIE PARALIŻ?

Trwająca od wiosny przebudowa skrzyżowania ulic Polskiej, Wileńskiej, Leyka i Piłsudskiego wywoływała wiele obaw, dotyczących organizacji ruchu, zwłaszcza w kontekście rozpoczynających się już w piątek Dni i Nocy Szczytna. Nie brakowało głosów, że miastu grozi paraliż komunikacyjny. Zarówno jednak wykonawca inwestycji, firma Budimex, jak i władze Szczytna, nie widzą powodów do obaw. - Przez te trzy dni prace przy przebudowie skrzyżowania zostaną wstrzymane – informuje wiceburmistrz Krzysztof Kaczmarczyk. Dodaje, że na czas święta grodu rondo będzie przejezdne ze wszystkich stron. Nie zostało ono jeszcze w całości wykończone, ale kierowcy powinni się nim poruszać już bez żadnych przeszkód.

Zaraz po zakończeniu Dni i Nocy wykonawca rozpocznie ostatni, najdłuższy etap inwestycji. Planowane zmiany w organizacji ruchu będą polegać na zamknięciu ulic Polskiej i Piłsudskiego od skrzyżowania ulic Leyka z Wileńską do zajezdni PKS. Wiceburmistrz zapewnia, że prace przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. Bardzo dobrze ocenia również współpracę z firmą realizującą zadanie. - Nie mamy z nimi żadnych większych problemów – mówi.

ZAMKNĄ GŁÓWNE ULICE

Komunikacja podczas Dni i Nocy ma się odbywać tak, jak w latach ubiegłych. To oznacza, że już w piątek od wczesnych godzin rannych wyłączone z ruchu zostaną ulice w centrum miasta: Odrodzenia, Kasprowicza, Spacerowa, Kościuszki od skrzyżowania z Ogrodową, Sienkiewicza do budynku sądu. Kierowcy będą musieli korzystać z objazdów ulicami leżącymi w ciągu dróg krajowych (ul. Warszawska i Polska), powiatowych (ul. Chrobrego, Kolejowa, Konopnickiej, Leyka) oraz gminnych (ul. Linki).

POLICYJNE WZMOCNIENIA

Nad bezpieczeństwem i płynnością ruchu czuwać mają policjanci. W tym roku szczycieńscy stróże prawa będą wspomagani solidnymi posiłkami z Ostródy, Mrągowa, Lidzbarka Warmińskiego, Pisza, Działdowa oraz KMP w Olsztynie. Skąd tak duża liczba funkcjonariuszy? - W związku ze zmianą organizacji ruchu, a także trwającymi remontami dróg chcemy w newralgicznych miejscach postawić policjantów, aby było jak najmniej utrudnień – odpowiada podkom. Ewa Szczepanek z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie. Przy okazji apeluje do kierowców o cierpliwość. - Prosimy, aby czekając na przejazd ulicami miasta, mieli na uwadze nie tylko siebie, ale i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu – uczula policjantka.

(ew)