NAPOLEON

W WIELBARKU Pod koniec stycznia 1807 r. armia rosyjska rozpoczęła ofensywę, którą dowodził generał Leontij Bennigsen.

O czasach napoleońskich  w powiecie szczycieńskim. cz. 2
Pasym. Budynek plebanii ewangelickiej, w którym 2 lutego 1807 r. zatrzymał się Napoleon Bonaparte. Obecnie na plebanii znajduje się pamiątkowa tablica

Jej celem było rozbicie operującej na Mazowszu, w Prusach Wschodnich i na Pomorzu Wielkiej Armii. W związku z tym Napoleon rozkazał I Korpusowi dowodzonemu przez marszałka Joachima Murata oraz VI Korpusowi Soulta zająć Wielbark i Szczytno, a następnie odbić z rąk Rosjan Pasym i Olsztyn. Cesarz zamierzał od strony Lidzbarka Warmińskiego zaatakować Bennigsena od tyłu.

Wieczorem 31 stycznia do Wielbarka w towarzystwie marszałka Soulta dotarł sam Napoleon.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.