Symbolem bitwy pod Grunwaldem są dwa nagie krzyżackie miecze. Tematem tej opowieści będą dwa topory, jeden miecz oraz różne wątpliwości z nimi związane.

O dwóch toporach i jednym mieczu cz. 1
Fragment ekspozycji otwartego niedawno nowego gmachu Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Na zdjęciu między innymi dwa omawiane tu topory. Niestety brakuje opisu, z którego moglibyśmy się czegoś więcej o nich dowiedzieć. W gablocie jest tylko informacja, że znajdujące się w niej topory są bojowe i ciesielskie

CENNE ZNALEZISKO

Od 2014 roku na polu bitwy pod Grunwaldem organizowane są badania archeologiczne z udziałem detektorystów. Z każdym rokiem cieszą się one coraz większym zainteresowaniem mediów. W 2020 roku odbyła się VII edycja poszukiwań. W dniach 22-29 sierpnia poszukiwania prowadziło 50 detektorystów pod nadzorem i przy wsparciu archeologów, historyków i pracowników muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Głównym celem badań było sprawdzenie hipotezy dotyczącej ucieczki wojsk krzyżackich z pola bitwy. Na zakończenie badań ogłoszono, że jeden z detektorystów dokonał odkrycia 2 toporów. Według odkrywcy, znalezione zostały one w miejscu podmokłym, około 10 metrów od siebie, na głębokości około 70/80 centymetrów. Tak okoliczności znalezienia toporów przedstawił ich znalazca w wypowiedzi dla Radia Olsztyn: Natrafiliśmy na takie miejsce podmokłe. Doszliśmy do wniosku, że warto je przebadać, bo w środowiskach podmokłych, beztlenowych, przedmioty metalowe zachowują się w bardzo dobrym stanie. I w odległości około 10 metrów od siebie, na głębokości około 70 centymetrów, znaleźliśmy te dwa topory. Emocje były ogromne.

WĄTPLIWOŚCI

Dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem Szymon Drej stwierdził, że: jest to najbardziej spektakularne znalezisko, odkąd po 25 latach wznowiliśmy badania archeologiczne na polach Grunwaldu. Są to dwa topory bojowe z początków XV wieku. Kontekst tego odkrycia pozwala nam z niemal stuprocentową pewnością powiązać je z bitwą pod Grunwaldem. Wypowiadając się dla radia RMF24 stwierdził, że: „topory te są sensacją archeologiczną co najmniej na skalę ogólnopolską”. Muzeum nie poinformowało o dokładnym miejscu odkrycia zabytków. Powodem niepodania tej informacji było to, że archeolodzy spodziewali się, że w miejscu znalezienia toporów mogą znajdować się jeszcze inne przedmioty zabytkowe. Stwierdzono też, że zostanie założony tam wykop archeologiczny, który pozwoli dokładnie zbadać teren. Niestety autor sprawozdania z badań, chociaż snuje hipotezy na temat związku z bitwą znalezionych w ich trakcie drobnych, średniowiecznych militariów, to w przypadku toporów ogranicza się tylko do ich wymienienia. Czyżby te topory nie zasługiwały na omówienie i nie pozwalały na postawienie hipotez na temat ich związku z przebiegiem bitwy?

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.