GROMADKARZ I DZIAŁACZ

W dzisiejszym artykule chciałbym przypomnieć ważną dla historii Szczytna postać Reinholda Barcza, który jest patronem jednej ze szczycieńskich ulic. Barcz urodził się 9 listopada 1885 r. w Waplewie koło Ostródy. Jego rodzice byli rzemieślnikami.

O gromadkarzach i Reinholdzie Barczu
Reinhold Barcz. Foto zbiory OBN w Olsztynie

Z wykształcenia był krawcem. W 1906 r. rozpoczął naukę w Essen, w szkole kształcącej kaznodziejów Kościoła ewangelickiego. W latach 1907 – 1909 odbył służbę wojskową, po której osiedlił się w Szczytnie. W 1911 r. zaangażował się w ruch gromadkarski. Związany był z wychodzącym w latach 1912-1913 pismem „Trąba Ewangelijna”. Po wojnie (w trakcie której przebywał jako żołnierz m.in. w Rydze) i plebiscycie, w bardzo ciężkich warunkach działał dalej w ruchu gromadkarskim. W 1925 r., dzięki poparciu dr. Filipa Zawady, konsula polskiego w Olsztynie, Barcz stał się jednym z najważniejszych działaczy Zjednoczenia Mazurskiego i całego ruchu polskiego na Warmii i Mazurach. Od 1926 r. był redaktorem i wydawcą miesięcznika „Głos Ewangelijny”. Gdy w 1938 r. władze niemieckie zamknęły okresowo szczycieńskiego „Mazura” to „Głos Ewangelijny” zwiększył swoją objętość i oprócz treści religijnych zamieszczał również utwory pisarzy polskich i twórców ludowych z terenu Mazur.

WSPÓŁPRACA Z POLSKIM WYWIADEM

Barcz, podobnie jak wszyscy ważniejsi działacze mazurscy, związał się z polskim wywiadem wojskowym.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.