WOJNA FRANCUSKO-PRUSKA I JEJ SKUTKI

19 lipca 1870 rozpoczęła się wojna francusko-pruska. Jej przyczyną było dążenie Prus do zjednoczenia Niemiec pod swoim przewodnictwem oraz konflikt o dominację w Europie.

O kamieniu pamiątkowym pod Korpelami
Korpele, głaz upamiętniający wymarsz szczycieńskiej landwery na wojnę z Francją w 1870 r.

Sprowokowana do wojny i źle do niej przygotowana Francja poniosła klęskę. 1 września 1870 r. doszło do bitwy pod Sedanem, w trakcie której do niewoli dostał się cesarz Napoleon III. Po upadku II Cesarstwa Francja przekształciła się w III Republikę i kontynuowała walkę do stycznia 1871 r. 10 maja 1871 r. we Frankfurcie nad Menem podpisano pokój, w wyniku którego Francja utraciła Alzację i Lotaryngię oraz zapłaciła olbrzymie odszkodowanie wojenne.

18 stycznia 1871 r. nastąpiło zjednoczenie Niemiec. Cesarzem II Rzeszy został Wilhelm I, a kanclerzem Otto von Bismarck. Rozpoczął się okres szybkiego rozwoju gospodarczego Niemiec, ale także wzrostu nacjonalizmu, co w połączeniu stało się jedną z przyczyn wybuchu I wojny światowej.

GŁAZ Z KORPELSKIEGO LASU

W wojnie francusko-pruskiej brali również udział żołnierze pochodzący z powiatu szczycieńskiego. Dzisiaj praktycznie nikt już nie pamięta, że pod Szczytnem stał olbrzymi kamień upamiętniający miejsce, w którym szczycieńska landwehra w dniu 28 lipca 1870 r. wyruszająca na wojnę z Francją otrzymała błogosławieństwo. Głaz ten jest widoczny na wszystkich mapach z okresu międzywojennego. Szukałem go w terenie dziesiątki razy, ale nieoczekiwanie bardziej owocne okazały się poszukiwania w zaciszu bibliotecznym, dzięki którym udało mi się odszukać informacje o tym obiekcie, a nawet opis jego odsłonięcia.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.