Pisałem już w „Kurku” o butelkach, guzikach i plombach. Kolekcjonerzy tych przedmiotów przez wiele osób nie są traktowani poważnie. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja z odciskanymi na papierze pieczątkami i odciskanymi w laku pieczęciami.

O pieczęciach
Pieczątki miejskie Szczytna. Pierwsza pochodzi z 1669 roku, ostatnie z lat 20. XX w.

SFRAGISTYKA – CO TO TAKIEGO?

Sfragistyka, czyli nauka o pieczęciach, jest jedną z nauk pomocniczych historii i bardzo poważną dziedziną wiedzy. Poświęcono jej wiele naukowych i popularnych rozpraw. Oczywiście historycy zajmują się najchętniej starszymi, średniowiecznymi pieczęciami. Jednak również pieczęcie i pieczątki z przełomu XIX i XX wieku mogą nam dostarczyć ciekawych informacji.

W większości przypadków oryginalne, historyczne tłoki pieczętne nie przetrwały do naszych czasów. Zużyły się, zostały przetopione, zgubione lub zwyczajnie wyrzucone. Pewną ich ilość odnajdą jeszcze archeolodzy i przede wszystkim detektoryści.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.