ZAGADKOWE WAŁY

Dwa tygodnie temu pisałem o wałach podłużnych, które są najstarszymi śladami po granicy oddzielającej Mazowsze od ziem zamieszkiwanych przez plemiona pruskie.

O południowej granicy powiatu szczycieńskiego
Rosyjski posterunek graniczny w Chorzelach. Rok 1910

Jednak na terenie naszego powiatu istniały i być może dalej w szczątkowej formie istnieją jeszcze inne i bardziej zagadkowe wały. Znajdowały się one w okolicach Spychowa i Faryn w pobliżu granicy z Mazowszem. Jeszcze w pierwszej połowie XIV w. ziemie mazowieckie rozciągały się bardziej na północ niż w późniejszym okresie i obejmowały las Raduka i Rozogi. Zadaniem tych wałów było chronienie ważnego traktu prowadzącego z Rusi Czarnej do Galindii. Według najbardziej prawdopodobnej teorii za ich powstanie odpowiadało biskupstwo warmińskie, które w początkowym okresie swojego istnienia rozciągało się aż do tych terenów. Trzeba jednak zaznaczyć, że na całym obszarze powiatu szczycieńskiego do czasu wzniesienia zamku w Szczytnie nie było żadnego ani warmińskiego, ani krzyżackiego osadnictwa. Wałów pilnowali stróże przysyłani tu przez biskupstwo, a po wzniesieniu zamku krzyżackiego w Szczytnie ok. 1350 r., przez prokuratora szczycieńskiego. Uzupełniając jeszcze temat średniowiecznych wałów warto dodać, że jeden z tych obiektów można zobaczyć bardzo blisko Szczytna, przy grodzisku w Janowie. Wzniesiony został on przez Krzyżaków.

GRANICA Z MAZOWSZEM I WARMIĄ

Po tym jak Krzyżacy rozpoczęli kolonizację w znacznym stopniu opustoszałych ziem Galindów i Sasinów, zaszła potrzeba wytyczenia granicy z Mazowszem i Warmią.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.