W Warchałach odbyła się konferencja „Pszczelarstwo w regionie Warmii i Mazur”. To pierwsze takie wydarzenie, organizowane przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

O wsparciu pszczelarstwa na Warmii i MazurachPszczoły odgrywają kluczową rolę w całym ekosystemie. Nie tylko produkują miód, ale też zapylają blisko 80 proc. roślin.

Przenosząc pyłek, zwiększają jakość i ilość plonów. Bez pszczół i ich zapylania rozwój i wzrost roślin nie byłby możliwy. Znaczenie owadów zapylających dla środowiska przyrodniczego i gospodarki człowieka jest ogromne.

We własnym zakresie warto zadbać o ich obecność i ochronę na naszych polach. W bierny sposób możemy to robić, nie niszcząc gniazd i nie wyrywając roślin stanowiących dla nich pokarm.

Konferencja ma na celu zwrócić powszechną uwagę na zasadnicze zagadnienia związane z dobrostanem pszczół, ich rolą w ekosystemie, wpływie na rolnictwo i życie konsumenta.

- Taką konferencję organizujemy po raz pierwszy, adresujemy ją do samorządów, gospodarzy miast i gmin, do pszczelarzy indywidualnych i zrzeszonych czy do branżowych związków związanych z różnoraką produkcją rolną – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin, który otworzył wydarzenie.

– Udało nam się zaprosić liczące się autorytety z dziedziny pszczelarstwa. Wszyscy na tym skorzystamy, tym bardziej, że planujemy konkretne działania i przeznaczyliśmy specjalne środki z myślą o wsparciu sektora pszczelarskiego.

W 2023 roku samorząd województwa planuje ogłosić konkurs na rozwój i wzmacnianie potencjału gospodarczego w zakresie pszczelarstwa i innych owadów zapylających w województwie warmińsko-mazurskim. W przyszłym roku przewidziane są też dotacje dotacje w ramach konkursu w zakresie kształtowania bioróżnorodności terenów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim „W trosce o owady zapylające”.

Środki zostaną skierowane na działania w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, ekologii oraz współpracę z podmiotami uprawnionymi w zakresie wymiany doświadczeń na rzecz dobrostanu owadów zapylających, dbałości o ekologiczny charakter ekosystemów, oraz oddziaływania zapylaczy na rośliny stanowiące dziedzictwo agrarne Warmii, Mazur i Powiśla.