ZNANA RODZINA

Bez wątpienia najbardziej znaną żydowską rodziną w Szczytnie byli Cohnowie. Po 1812 r. do Szczytna przybył z Mrągowa Moses Meyer Cohn, który zapoczątkował historię tego rodu w powiecie szczycieńskim.

O żydowskiej rodzinie Cohnów
Zniszczona w sierpniu 1914 r. restauracja L. Cohna.

W Mrągowie osiedlił się on w 1796 r., jednak interesy w tym mieście nie szły mu zbyt dobrze. M. M. Cohn ożenił się z Wilhelmine Wolff. W Szczytnie wiodło się Mosesowi na tyle dobrze, że w 1828 r. był w stanie sfinansować z własnej kieszeni 40% pensji, jaką otrzymywał nauczyciel religii Juda Davidson. Silną pozycję w mieście i przywództwo w rodzinie zdobył ich urodzony w 1826 r. syn Lewin Cohn. Lewin ożenił się z pochodzącą z Brodnicy Ernestine. Mieli troje dzieci: Maxa, Isidora i Doris. Ernestine zmarła 1 grudnia 1908 r. w Szczytnie. Dostępne w Internecie dane genealogiczne rodzinny Cohn są na pewno niepełne i częściowo rozbieżne z tym, co podaje literatura. Według tych danych matką Lewina nie była, jak podaje A. Kossert Wilhelmine, a Friederike. L. Cohn od końca lat pięćdziesiątych XIX w. sprawnie prowadził firmę, zajmującą się przede wszystkim destylacją alkoholu. Handlował również różnego rodzaju alkoholami i zbożem. W ofercie miał piwo z konkurującego ze szczycieńskimi browarami browaru Otto Schnetki z Pasymia. W 1860 r. tak to piwo reklamował:

Macewa Lewina Cohna

Pasymskie piwo, tak bardzo ulubione, trzyma na lagrze, i w całych i półbeczkach, we czwartakach i achtelkach sprzedaje L. Kon we Szczytnie.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.