Gmina Szczytno otrzymała już zielone światło do podjęcia działań zmierzających do wydania decyzji środowiskowej dla budowy obwodnicy Szczytna. Rekomendowanym przez GDDKiA jest wariant 3, czyli ten, za którym opowiada się większość mieszkańców i władze samorządowe.

Obwodnica krok do przodu
Rekomendowany przez GDDKiA przebieg obwodnicy jest zgodny z oczekiwaniami władz gminy i większości mieszkańców

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła do gminy Szczytno wniosek dotyczący wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dotyczącej zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53, 57 i 58.” Wariantem rekomendowanym do realizacji jest wariant nr 3, czyli ten, za którym od początku optowały władze gminy Szczytno i większość wypowiadających się w tej sprawie mieszkańców. Procedura związana z wyborem tego wariantu przedłużyła się jednak o blisko rok.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.