Dostateczny – taki, według władz Szczytna, jest stan oczyszczalni ścieków w Nowym Gizewie. Od czasu powstania nie były tam prowadzone żadne większe inwestycje, a jedynie bieżące prace konserwacyjno – remontowe utrzymujące ją w sprawności technicznej. To rodzi obawy, że w wyeksploatowanym obiekcie może dojść do poważnej awarii.

Oczyszczalnia na tróję
W przyszłym roku miasto planuje zlecenie projektu modernizacji oczyszczalni, licząc, że na tę inwestycję uda się pozyskać dofinansowanie unijne

TRZEBA MODERNIZOWAĆ

Obsługująca Szczytno oczyszczalnia ścieków w Nowym Gizewie ma już 22 lata. W tym okresie nie została przeprowadzona jej modernizacja oraz rozbudowa. To rodzi obawy, czy wysłużony obiekt nie ulegnie poważnej awarii, zwłaszcza że same władze miasta oceniają jego stan jako zaledwie „dostateczny”. Niedawno z interpelacją na temat oczyszczalni ścieków wystąpiła radna Anna Rybińska. Domagała się m.in. udostępnienia protokołów pokontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz odpowiedzi na pytanie o plany burmistrza Mańkowskiego dotyczące modernizacji obiektu.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.