Dwie drogi powiatowe przebiegające przez gminy Rozogi i Świętajno będą jednak remontowane. Powtórzone przetargi w jednym przypadku przyniosły korzystniejsze rozstrzygnięcie, w drugim trzeba będzie jeszcze więcej dołożyć do kosztorysu.

Od jednego odłożą, do drugiego dołożą
Za przebudowę półkilometrowego odcinka drogi w Klonie powiat zapłaci prawie 1,2 mln zł.

Powtórzone przetargi na przebudowę dwóch dróg powiatowych przyniosły rozstrzygnięcia. Modernizacją 6-kilometrowego odcinka z Piasutna do skrzyżowania z drogą krajową zainteresowanych było aż pięć firm

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.