- Mam poczucie, że wykonałam w tym czasie założenia programowe z nawiązką. Zostawiam firmę w bardzo dobrej kondycji merytorycznej, z niewielkim, ale utalentowanym artystycznie zespołem animatorów – mówiła podczas piątkowej sesji Rady Miejskiej żegnająca się ze stanowiskiem dyrektora pasymskiego MOK-u Danuta Choroszewska-Clausen.

Odchodzi z poczuciem dobrze wykonanej pracy
Danuta Choroszewska-Clausen: - Zostawiam firmę w bardzo dobrej kondycji merytorycznej, z niewielkim, ale utalentowanym artystycznie zespołem animatorów

Duże emocje towarzyszyły pożegnaniu odchodzącej na emeryturę dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu Danuty Choroszewskiej-Clausen. Podczas sesji Rady Miejskiej burmistrz Cezary Łachmański dziękował jej za wieloletnią pracę, w tym szereg doskonale zorganizowanych inicjatyw upowszechniających szeroko pojętą kulturę. - Dzięki pani umiejętnościom i zaangażowaniu funkcjonowanie MOK-u zaowocowało znaczącym wzrostem znaczenia naszej małej ojczyzny na arenie powiatowej i regionalnej – mówił burmistrz, wyrażając nadzieję, że zgromadzony przez nią bogaty dorobek zawodowy długo jeszcze będzie służył mieszkańcom gminy i jej gościom.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.