Mieszkańcy Szczytna, Teresa i Ryszard Konowałowie mają trzech synów, którzy służą w armii zawodowej. Za to minister obrony narodowej przyznał im Złote Medale za Zasługi dla Obronności Kraju. Małżonkowie odebrali je podczas piątkowej sesji Rady Miejskiej.

Oddali synów armii
Teresie i Ryszardowi Konowałom otrzymanego odznaczenia gratulowali burmistrz Krzysztof Mańkowski (z lewej), przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Łachacz i płk Adam Basaka (z prawej), szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Olsztynie a towarzyszyli im dwaj spośród trzech służących w wojsku synów

W trakcie piątkowej sesji Rady Miejskiej w Szczytnie miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Mieszkańcy miasta, państwo Teresa i Ryszard Konowałowie, odebrali z rąk szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Olsztynie płk. Adama Basaki i dowódcy 8. Batalionu Radiotechnicznego w Lipowcu, płk. Mariusza Miłkowskiego Złote Medale za Zasługi dla Obronności Kraju. Odznaczenia przyznał im minister obrony narodowej w uznaniu za to, że małżonkowie wychowali trzech synów, którzy służą w armii zawodowej. Dwóch z nich, Adam i Rafał, odbywają służbę w jednostce w Lipowcu. Oni też towarzyszyli rodzicom podczas uroczystości. Trzeci z synów nie mógł być obecny, bo odbywa akurat kurs podoficerski.

Płk Adam Basaka podkreślał, że nadane małżonkom odznaczenie ma wyjątkową rangę. Jest ono przyznawane rodzicom, których pięcioro dzieci odbyło służbę wojskową lub trzech synów służy w zawodowej armii. - Żeby żołnierz zawodowy mógł taki medal dostać, musi mieć za sobą co najmniej dwadzieścia lat nienagannej służby – akcentował szef olsztyńskiego Wojskowego Centrum Rekrutacji, dziękując odznaczonym w imieniu ministra obrony narodowej za wychowanie synów w duchu patriotyzmu i poczuciu obywatelskości. Państwo Konowałowie otrzymali też gratulacje od władz samorządowych, w tym burmistrza i radnych. Ten pierwszy pochwalił się, że dobrze ich zna, bo są jego bliskimi sąsiadami.

(ew)