Co dzień pracują na rzecz osób samotnych, chorych i niepełnosprawnych, niosąc im nie tylko pomoc, ale też pocieszenie oraz wsparcie duchowe. W szczycieńskim DPS obchodzono Dzień Pracownika Socjalnego.

W czwartek 21 listopada w Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowym Domu Samopomocy świętowano Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji zorganizowano uroczyste spotkanie, w którym udział wzięły władze powiatu, dyrektor DPS Henryk Wilga, kapelan DPS ks. prałat Edward Molitorys. Szef DPS złożył swym podwładnym wyrazy uznania za wysiłek wkładany w codzienną pracę na rzecz drugiego człowieka. Życzył im dużo zdrowia i zadowolenia z pracy zawodowej. Dzień Pracownika Socjalnego to także okazja do podsumowania mijającego roku. Jak zauważył Henryk Wilga, był to udany czas, pełen wytężonej pracy, ale i wymiernych sukcesów. Zbudowano Środowiskowy Dom Samopomocy na 80 miejsc, zmodernizowano starą część DPS i dobudowano nowe skrzydło, wkrótce zakończy się procedura standaryzacji. Warto też wspomnieć o zakupie nowego autobusu na potrzeby ŚDS, zamontowaniu windy w Filii DPS w Spychowie oraz planowanym zakupie pięcioosobowego samochodu dla DPS.

- Wszystkich tych dokonań nie byłoby bez was - za co serdecznie Wam dziękuję - zwracał się do pracowników dyrektor.

Tradycją Domu Pomocy Społecznej jest przyznawanie corocznych specjalnych podziękowań dla najbardziej zasłużonych pracowników. W tym roku dyplomy otrzymało trzynaście osób: Sebastian Baranowski, Teresa Bączek, Danuta Czarnota, Krzysztof Drężek, Irena Farian, Danuta Imielska, Dorota Kępa, Beata Krajewska, Iwona Kurpiewska, Małgorzata Malczewska, Joanna Wierzbicka, Teresa Wiśniewska i Zbigniew Zientek.

(km)

2006.11.29