Na znajdujących się na pasymskim rynku działkach przeznaczonych pod dzierżawę, trwają prace archeologiczne. Do tej pory udało się odsłonić pozostałości piwnic budynków, które stały tu w przeszłości oraz odnaleźć elementy ceramiczne i metalowe, w tym kafle, a także balustrady balkonowe. Prowadzone właśnie badania to wstęp do budowy nowych kamieniczek, które będą pełnić funkcje mieszkalno – usługowe.

Odkrycia na pasymskim rynku
Archeolodzy odkryli piwnice dawnej zabudowy z dobrze zachowanymi posadzkami oraz m.in. kafle piecowe

Naprzeciw ratusza w Pasymiu trwają właśnie badania archeologiczne. Obejmują one cztery historyczne parcele, gdzie przed laty stały kamienice stanowiące zabudowę zabytkowego miejskiego rynku. W trakcie prac badawczych odkryto piwnice dawnej zabudowy z dobrze zachowanymi posadzkami oraz różne elementy ceramiczne i metalowe, w tym kafle piecowe, balustrady balkonowe i inne drobne sprzęty. W jednej z piwnic widoczne są łuki odciążające oraz kłódka zachowana w miejscu dawnego przejścia między pomieszczeniami.

Prowadzone obecnie badania odbywają się pod nadzorem konserwatora zabytków i mają związek z planowaną w tym miejscu inwestycją polegającą na budowie czterech nowych kamieniczek nawiązujących architektonicznie do budynków, które stały tu przed laty.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.