Gminy Rozogi i Milówka będą kontynuować rozpoczętą kilkanaście lat temu współpracę partnerską.

Odnowili współpracę z Milówką
Porozumienie podpisali wójtowie Zbigniew Kudrzycki (z lewej) i Robert Piętka w asyście przewodniczących rad gmin Macieja Sypiańskiego (z lewej) i Krzysztofa Kamińskiego

W niedzielę 4 lipca w Milówce (pow. żywiecki) wójtowie oraz przewodniczący rad gmin Milówka i Rozogi podpisali porozumienie o współpracy. - Jego celem jest rozwijanie społeczności lokalnych poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy naszymi samorządami, ze szczególnym uwzględnieniem kultury, edukacji, przedsiębiorczości, turystyki, rekreacji i sportu – mówi wójt gminy Rozogi Zbigniew Kudrzycki. - Zawarte porozumienie to kontynuacja trwającej od kilkunastu lat dobrej współpracy pomiędzy samorządami gmin Rozogi i Milówka – dodaje przewodniczący Rady Gminy Rozogi Maciej Sypiański.

(r)