Miasto na razie nie zaciągnie kredytu w wysokości ponad 14 mln złotych. Radni większością głosów zadecydowali o tym, aby zdjąć projekt uchwały w tej sprawie z obrad lutowej sesji. Burmistrz Mańkowski zapewnia jednak mieszkańców, że bez względu na to wszystkie zaplanowane w tegorocznym budżecie inwestycje zostaną zrealizowane.

Odroczyli decyzję o kredycie
Podczas piątkowej sesji radni zdjęli z porządku obrad uchwałę o zaciągnięciu kredytu

JESZCZE ZACZEKAJMY

W porządku obrad piątkowej sesji znalazł się punkt dotyczący przyjęcia uchwały o zaciągnięciu przez miasto kredytu w wysokości 14,3 mln złotych. Już podczas poprzedzających posiedzenie komisji widać było, że część radnych ma w tej sprawie wątpliwości. Podobnie było też rok temu, kiedy to rada ostatecznie nie dała burmistrzowi Mańkowskiemu zgody na zaciągnięcie zobowiązania w proponowanej przez niego wysokości. Tym razem uchwała w tej sprawie w ogóle nie była procedowana.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.