Radni gminy Jedwabno, przy jednym głosie wstrzymującym, uznali, że petycja mieszkańców Brajnik, w której domagali się wstrzymania budowy drogi w tej miejscowości, jest bezzasadna. Jak tłumaczył przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji Daniel Dunajski, zostały już poniesione zbyt duże nakłady związane z projektowaniem inwestycji, a zaniechanie jej realizacji byłoby stratą dla całej gminy. Argumenty te podziela wójt Sławomir Ambroziak.

Odrzucili petycję mieszkańców
Mieszkańcy Brajnik, w tym Leszek Krawczyk i Monika Miłoszewska, mają szereg zastrzeżeń do sposobu zaprojektowania biegnącej przez ich miejscowość drogi

STRACIŁABY CAŁA GMINA

O sprawie przebudowy drogi powiatowej w Brajnikach pisaliśmy na początku maja. Przypomnijmy, że inwestycji w planowanym kształcie sprzeciwiła się większość mieszkańców. Ich niezadowolenie wywołały podziały geodezyjne wykonane, jak twierdzili, bez uzgodnienia z nimi. W konsekwencji część osób musiałaby przesuwać ogrodzenia i wycinać rosnące na posesjach drzewa. Miejscowi obawiali się także zniszczenia znajdujących się tuż przy jezdni zabytkowych budynków. Mieli też szereg zastrzeżeń do projektanta. Proponowali, aby zamiast drogi powiatowej, wyremontować omijający wieś odcinek należący do gminy, który stanowiłby obwodnicę Brajnik.

Pod koniec kwietnia mieszkańcy wystosowali do Rady Gminy Jedwabno petycję, w której domagali się wstrzymania inwestycji. Jej rozpatrzeniem zajęła się komisja skarg, wniosków i petycji obradująca pod przewodnictwem radnego Daniela Dunajskiego.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.