Złożona przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Kolonii petycja do Rady Gminy Świętajno została odrzucona.

Odrzucona petycja
Argumenty rodziców uczniów nie przekonały radnych/fot.screen UG Świętajno

Rodzice domagali się od radnych odstąpienia od zamiaru likwidacji szkoły, wyrażonego w przyjętej 16 grudnia uchwale intencyjnej rozpoczynającej procedurę zamknięcia placówki oświatowej w Kolonii.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.