W poniedziałek 30 maja zmarł Ludwik Narewski, były łowczy rejonowy, działacz ochotniczego ruchu strażackiego, pracownik samorządowy. Mieszkańcom powiatu najbardziej znany jest jako propagator łowiectwa. Za zasługi na tej niwie otrzymał najwyższe odznaczenie, jakie może dostać polski myśliwy – ZŁOM.

Odszedł Ludwik Narewski
Ludwik Narewski był łowczym rejonowym w latach 1996 – 2009

Ludwik Narewski to postać znana wielu mieszkańcom Szczytna i powiatu, głównie z powodu działalności łowieckiej. Urodził się 17 grudnia 1932 r. w miejscowości Szucie koło Rypina w województwie kujawsko – pomorskim. Ukończył Technikum Rolnicze w Karolewie, a następnie studia na ART w Olsztynie, kształcąc się w zawodzie zootechnika. Z powiatem szczycieńskim związany był od 1960 r., kiedy to jako świeżo upieczony absolwent olsztyńskiej uczelni objął funkcję kierownika fermy lisów w Janowie. Rok później został członkiem Polskiego Związku Łowieckiego.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.