Orlen Reklama Top

Opór Artura Święcickiego nie pomógł. Zarządzone przez wójt Szydlik zebranie w Olszewkach doszło jednak do skutku, a zebrani zdecydowaną większością głosów opowiedzieli się za jego odwołaniem z funkcji sołtysa.

Odwołali sołtysa, ale będzie protest
Artur Święcicki, powołując się na zapisy w statucie gminy, złożył odowłanie do wojewody. - Nawet pospolitemu przestępcy przed ogłoszeniem wyroku daje się prawo do obrony, a mnie tego pozbawiono – tłumaczy

Mieszkańcy Olszewek, którzy stawili się w minioną sobotę na zebraniu sołeckim, zdecydowaną większością głosów opowiedzieli się za odwołaniem Artura Święcickiego z funkcji sołtysa. Za takim rozwiązaniem głosowało 37 osób, przeciw były 3, a jedna wstrzymała się od głosu.

-Wynik jest jednoznaczny, mieszkańcy są zawiedzeni działaniami sołtysa – mówi Arkadiusz Nosek, przewodniczący Rady Gminy Dźwierzuty, który uczestniczył w zebraniu. Teraz decyzję o odwołaniu sołtysa musi zatwierdzić Rada Gminy i następnie zarządzić nowe wybory.

Czy na pewno do nich dojdzie, a jeżeli tak to kiedy? Można mieć wątpliwości, bo sołtys zapowiada protest.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.