Nagradzanie najlepszych policjantów, ale także wyciąganie konsekwencji wobec tych, którzy złamią słowa przysięgi zapowiedział podczas promocji na pierwszy stopień oficerski w WSPol. minister Mariusz Błaszczak.

Oficerskie gwiazdki zobowiązują
Na pierwszy stopień oficerski zostało mianowanych 25 pań

We wtorek w Wyższej Szkole Policji odbyła się uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski. Na podkomisarza zostało mianowanych 345 policjantów. 168 najlepszych absolwentów, w tym 25 kobiet, odebrało nominacje podczas uroczystości na placu apelowym. W promocji wzięli udział m.in. minister spraw wewnętrznych i administracji  Mariusz Błaszczak,  jego zastępca Jarosław Zieliński oraz komendant główny policji nadinsp. Jarosław Szymczyk. Minister Błaszczak, zwracając się do nowych oficerów zaznaczał, że oficerskie gwiazdki zobowiązują do wzorowej służby i dawania przykładu nienagannego, współczesnego patriotyzmu. Zadeklarował że będzie nagradzał tych, którzy wyróżnią się w swojej pracy, stanowiąc wzór do naśladowania dla innych. - Jednakże wobec tych, którzy łamią słowa składnej przysięgi, będą wyciągane konsekwencje – ostrzegał.

- Oficerskie gwiazdki zobowiązują do wzorowej służby i dawania przykładu patriotyzmu – mówił do uczestników promocji minister Błaszczak

Szkolenie oficerskie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbywa się w trybie stacjonarnym i trwa pół roku. W trakcie kursu policjanci zdają szereg egzaminów, między innymi z prawa, zarządzania czy psychologii. Kurs kończy się egzaminem oficerskim.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest jedyną w Polsce uczelnią służb państwowych, kształcącą policyjnych specjalistów i kadrę kierowniczą. Równocześnie jest ona głównym ośrodkiem edukacyjnym i naukowym policji. Uczelnia prowadzi szkolenia i doskonalenie zawodowe oraz studia pierwszego i drugiego stopnia nie tylko dla policjantów oraz funkcjonariuszy pozostałych służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, ale również daje możliwość kształcenia na studiach osobom cywilnym.

(pul, wspol)/fot. wspol.edu.pl