Szeregi funkcjonariuszy policji powiększyły się właśnie o nowych oficerów. Podczas promocji w WSPol. awans na stopień podkomisarza uzyskało w sumie 217 policjantów, w tym 40 kobiet.

Oficerskie szlify

Promocja na pierwszy stopień oficerski odbyła się w piątek 10 listopada w auli Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W uroczystości wzięli udział m.in. zastępca komendanta głównego policji nadinsp. Waldemar Jarczewski oraz wiceminister MSWiA, sekretarz stanu Marek Surmacz. Komendant rektor WSPol. gen. Kazimierz Szwajcowski, witając przybyłych na promocję, podkreślał, że zdobycie upragnionych gwiazdek oficerskich to zaszczyt, ale i ogromne zobowiązanie dla funkcjonariuszy.

- Odtąd ponoszą oni szczególną odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale także za innych, gdyż stanowić będą przykład dla podwładnych, jak ofiarnie i godnie służyć ojczyźnie - mówił komendant rektor, życząc wszystkim promowanym zadowolenia z wykonywanej pracy.

Aktu promocji nowych oficerów dokonał zastępca komendanta głównego policji, nadinsp. Waldemar Jarczewski. Jako pierwsza, mianowana została prymuska WSPol. asp. Katarzyna Łazarz, która uzyskała średnią ocen 4,5, a egzamin oficerski złożyła z wynikiem bardzo dobrym. Na co dzień świeżo upieczona pani podkomisarz pracuje w I Komisariacie Policji w Katowicach w referacie dochodzeniowo-śledczym. Za wzorowe pełnienie służby oraz zdanie na piątkę egzaminu oficerskiego wraz z trojgiem innych policjantów otrzymała też nagrodę pieniężną od komendanta głównego. W WSPol. pani Katarzyna kończyła kurs kryminalny.

- Mam nadzieję, że ten awans wpłynie na fachowość mojej pracy oraz sposób jej wykonywania - zdradziła "Kurkowi".

Oprócz niej stopień podkomisarza otrzymało jeszcze 39 kobiet. W sumie awans uzyskało 217 policjantów. Szkolenie oficerskie obejmuje absolwentów szkół wyższych i jest kierowane do funkcjonariuszy posiadających tytuł magistra. Jeszcze do niedawna długość kursów była uzależniona od specjalizacji, którą wybierali policjanci. Trwały one od trzech do sześciu miesięcy. Od niedawna obowiązuje jednak nowa formuła. Zgodnie z nią wszystkie szkolenia oficerskie trwają pół roku. Po promocji w galerii WSPol. otwarto wystawę fotografii "Początki wielkiego pontyfikatu - pierwsze pielgrzymki Jana Pawła II do Polski". Autorem prezentowanych zdjęć jest mieszkający w Nartach fotoreporter Tadeusz Zagoździński.

(łuk)

2006.11.15